Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Ek wag op die vervulling van Sy Woord