Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Die troue liefde van God maak van ons Sy kinders