Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Die rivier oor met die Here se seën