Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Die mens wik, maar God beskik