Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Die Leë Graf en die liggaam van Christus – Gebou op ’n Vullishoop