Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Die Kruis: Die Simbool vir ons Hoop?