Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Lewensfase Groepe

image

Stellenbosch Wes het in 2018 begin met die implimentering van Lewensfase Groepe.  Die idee vir ‘n alternatiewe struktuur is gebore uit die besef dat die struktuur gebaseer op geografiese wyke nie meer suksesvol is nie. 

Die doelwitte wat gestel is vir ‘n alternatiewe struktuur (tot die wyk struktuur) is die volgende:

  • Om beter verhoudings tussen mense te bou
  • Om beter kommunikasie tussen alle betrokkenes by die Gemeente te bewerkstellig, 
  • Om ‘n welkome tuiste te skep vir elke lidmaat in ‘n groep waar sy/hy aanklank kan vind en meer geredelik sal kan inpas. 
  • Om sodoende ‘n Gemeenskap van Christene binne (en buite) die Gemeente te bou.

Die konsep van Lewensfase groepe is baseer op die aannname dat mense wat in dieselfde fase van hul lewe is, soortgelyke belange en/of beperkings sal beleef. Enige gedeelde belangstelling kan lei tot die vorm van ‘n vriendekring. Die skep van vriendekringe behoort aanleiding te gee daartoe dat mense meer vrywillig sal bymekaarkom om sosiaal te verkeer, te kommunikeer, en hul individuele en gemeenskaplike doelwitte van Christen wees, uit te leef. 

Ons doelwit is om elke gemeentelid by een of meer so ‘n groep betrokke te kry, ten einde bostaande doelwitte te bereik.

Lewensfasegroep

Koördineerder

Enkel en getroude jongmense (18 – 27)

Enkel jongmense (28 – 40)

Egpare (28 – 40)                       

Enkel middeljariges(40 – 60)

Nathania Hendriks

[email protected]

072 548 4706

Gesinne met baba’s en kleuters

Huis Horison

Almatine Leene

[email protected]

083 880 7828

Gesinne met Laerskool kinders Elmarie Becker

[email protected]

084 245 2746

Gesinne met Hoërskool leerlinge en student

Egpare (40 – 60)

Basie van Dyk

[email protected]

083 259 8074

Egpare en enkel seniors (60 – 70)

Egpare en enkel seniors 70+ Stellenoord

Molenhof

Geluksoord

Marais Roux

[email protected]

082 782 1312