Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Inligtingsdokument Calling Education

Inspire. Equip. Grow. Calling Education.


CALLING EDUCATION – OPVOLGGESPREK

Daar sal Donderdag 26 Januarie om 19:00 ‘n opvolggesprek wees rakende Calling Education. Besware, soos ingedien tydens die formele proses, sal op hierdie geleentheid bespreek word.

Ons gemeente wil graag in biddende afhanklikheid van God ‘n besluit neem oor die Calling Education voorstel.

Jy kan hier die dokument aflaai met meer inligting:

clipboardInligtingsdokument Calling Education

 

screen-shot-2016-11-22-at-10-48-34-am

 

In die lig van die uiteenlopende kommentaar en reaksie wat uit die gemeente ontvang is, rakende die huidige voorstel van Calling Education, het die Kerkraad besluit om nie onmiddellik ’n besluit in die verband te neem nie. Na deeglike oorweging het die Kerkraad eerder besluit om bykomende tyd en geleentheid te bied vir die Gemeente om die voorstel te oorweeg.

Die volgende proses en teikendatums sal voortaan geïmplementeer word:

• Die oorspronklike Calling Education motiveringsdokument sal elektronies aan alle partye op die Kerk se databasis versprei word.

• Alle bykomende ondersteuningsmateriaal, ontvang vanaf Calling Education, sal elektroniese beskikbaar wees op die Gemeente se webblad.

• Daar sal tyd gelaat word vir skriftelike kommentaar en reaksie op die voorstel, tot en met Sondag 4 Desember 2016

Skriftelike kommentaar kan via epos gestuur word aan [email protected] of per hand by die Kerkkantoor afgegee word.