Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Goeie Vrydag EREDIENS 10 April 2020

WELKOM!


TEMA:

‘Dit is volbring!’

TEKS: Johannes 19:28-30.

PREDIKER: Dr Almatine Leene.

 


LUISTER SAAM AS VOORBEREIDING TOT DIE DIENS


(TIP: click regs onder op ‘SKIP AD’ of die kruisie as daar ‘n advertensie speel terwyl jy ‘n video kyk)

‘MAN IN DIE MIDDEL’ – Piet Smit

‘AVE VERUM CORPUS’ – Mozart

SING SAAM ‘N LOFSANG:


Liedboek 400:1+5 – ‘Juig, juig in Hom. Ons Heiland aan die Kruis!

KYK SAAM:


PREEK

 

LUISTER SAAM

GEE JOU OFFERGAWE:


Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SLOTLIED

SING & LUISTER SAAM NA MEER PAASMUSIEK


“Via Dolorosa” – Jan de Wet

“Paasweergawe van Hallelujah” – Leonard Cohen

“Jesus die oorwinnaar” – Retief Burger

“Gekruisigde Hande” – Louis Britz