Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Getuienis na buite

Kragtens Jesus se Groot Opdrag (Hand. 1:8) is elke Christen daartoe geroepe om medewerker aan die uitdra van die Evangelie te wees. Hierdie bediening fasiliteer die gemeente se betrokkenheid by die uitdra van die Evangelie buite die gemeentegrense “… tot aan die uithoeke van die aarde”. Dit geskied hoofsaaklik deur middel van wedersydse besoeke en kommunikasie tussen gemeentelede en sendelinge, voorbidding vir en finansiële sowel as ander vorme van ondersteuning aan sendelinge en sendingprojekte.

Gemeentelede is tans by verskeie sendingprojekte betrokke – vanaf Stellenbosch tot in Indië en Japan:

VGK Decoligny (Transkei)

Die gemeente Decoligny naby Mthatha, waar ds. Willem Botes leraar was, is ’n arm gemeente, maar ryk aan meelewing en betrokkenheid by die uitdra van die Evangelie. Tans is ’n gemeentelid, Sam Dandala, besig met teologiese studies met die oog daarop om later as leraar beroep te word.

Kontak gerus vir Anna Ackermann vir meer inligting: 071 233 6313, [email protected]

Hester van Rooyen

Hester is ’n lidmaat wat deur ons gemeente uitgestuur is. Sy het voorheen gefokus op die ondersteuning van bestaande bedieninge in lande met min Christene. Vanaf Feb. 2009 was sy as vrywilliger by ’n  versoeningsprojek by Stellenbosch se Landdroskantoor betrokke. Tans is sy besig om ’n boek oor haar werk te skryf.

Kontak gerus vir Almatine Leene vir meer inligting: 083 880 7828, [email protected]

Kingfisher Mobiliseringsentrum

Screen Shot 2016-09-06 at 4.42.01 PM

Onder leiding van di. Dirk Coetzee en Piet Steyn is Kingfisher se hooffunksie die mobilisering van gemeentes tot betrokkenheid by getuienisaksies. KFMC

Kontak gerus vir Magdaleen Erasmus vir meer inligting: 073 216 9452, [email protected]

Mobiele Evangelisasietrust (Tentbediening MET)

Ds. Denzel Dick is direkteur van die trust wat d.m.v. tentbediening veldtogte in verskeie dele van die Republiek hou. Hul naaste tent is op Porterville, waar Nico Rademeyer aan die hoof staan. MET

Kontak gerus vir Bettie Sadie vir meer inligting: 082 332 9949, [email protected]

Missie Japan:  Dr. Stephan van der Watt

Stephan-Missie-Japan

Stephan en Carina is in April 2009 deur Missie Japan uitgestuur as sendelinge op die eiland Shikoku. Vanaf Aug. 2015 is hulle in Kobe, waar hy klas gee by die Teologiese Seminarium, maar hy bly steeds betrokke by gemeentewerk. Missie Japan

Kontak gerus vir Almatine Leene vir meer inligting: 083 880 7828, [email protected]

VGK Decoligny (Transkei) – Sam

Die gemeente Decoligny naby Mthatha, waar ds. Willem Botes leraar was, is ’n arm gemeente, maar ryk aan meelewing en betrokkenheid by die uitdra van die Evangelie. Tans is ’n gemeentelid, Sam Dandala, besig met teologiese studies met die oog daarop om later as leraar beroep te word. Sam se storie

Kontak gerus vir Daniël de Wet vir meer inligting rondom Sam: 082 068 7795, [email protected]

Connect: Hugenote Kollege

As deel van CONNECT aan die Hugenote Kollege fasiliteer Ryk van Velden programme wat gemeentes, lidmate en voornemende sendelinge toerus vir interkulturele diens en getuienis in Suid-Afrika en die buiteland.

Kontak gerus vir Chris Ackermann vir meer inligting:  [email protected]

Willem van der Colff

12670922_986568758092829_8654710485942845079_n

Willem en sy vrou Alla werk in die Oekraïene. Hulle fokus veral op kerkplanting en kinderbediening. Nuusbrief argief

Kontak gerus vir Gielie de Waal vir meer inligting: 082 658 1882, [email protected]