Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

GEMEENTENUUS

GEMEENTELEDE

Ons wil graag vir Pieter van der Walt, sy vrou Heidi en hulle kinders Hettie, Elise en Tjaart welkom heet by ons
in die gemeente! Dr. Pieter van der Walt word aan NGK Stellenbosch-Wes gekoppel as Predikant in Sinodale Diens: Teologiese Navorsing (Wes-Kaap). Mag dit vir julle ‘n seisoen van vrug by ons as Lewende Lote wees!

Die Visser gesin asook die Harbron gesin verhuis en ons wens julle voorspoed toe met die nuwe seisoen in julle lewe!

GESINSKAMER

Ons het onlangs ons klankdigte gesinskamer ingewy. Dit is ‘n heerlike ruimte waar gesinne met klein kindertjies deel kan wees van die erediens. Hierdeur wil ons graag ons diverse gemeente verder akkommodeer en so ook vir hulle ‘n gemaklike erediensgeleentheid skep as ontmoeting tussen God en sy gemeente.

Geskryf deur Elmarie Becker

Soos weergegee in Lewende Lote, Someruitgawe