Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

GEBEDSKALENDER – 2017

Die kalender dek 31 opeenvolgende dae wat ons elke dag van ʼn maand aan bepaalde sake vir gebed herinner.

Die werksaamhede van ʼn gemeente word gedra deur individuele en gesamentlike gebed.  Waar die dissipline van getroue en gereelde gebed ontbreek, kwyn ʼn gemeente.  Stellenbosch-Wes se gebedskalender is ʼn uitstekende hulp waarmee ons ons persoonlike gebede kan aanvul om ook wyer aandag te gee aan die koms van God se koninkryk.

Die kalender dek 31 opeenvolgende dae wat ons elke dag van ʼn maand aan bepaalde sake vir gebed herinner.  Op hierdie wyse kom die ampsdraers, personeel, kerkraad, wykswerkers, eredienswerkers en al die aksies en uitreike van die gemeente stelselmatig onder die bidder se aandag.  Ons word daagliks herinner om te leef volgens die Woord, sodat ons daarvoor kan bid vir onsself en vir die mense wat oor ons pad kom.  Daar is dae waarop voorbidding gedoen kan word vir die manne, vroue en kinders van ons gemeente.  Daar is verskeie tehuise vir bejaardes, hulpbehoewendes en gestremdes in ons gemeente en daar kan op ʼn gereelde basis vir hulle gebid word.  Al die wyke van die gemeente kom aan die beurt en dit help ons om ook vir wyke, wykswerkers, predikant daar betrokke asook inwoners in daardie wyke te bid.

Die gebedskalender help ons dus om bewus te wees van die bedieninge van ons gemeente en die behoeftes in ons omgewing, en om op hoogte te wees van sake in die wêreld waar God se koninkryk gevestig kan word.  Dit help ons om oor spesifieke sake in besonderhede te bid.  Ons weet dat ons met vrymoedigheid na God kan gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. ( 1 Johannes 5: 14).

Die kalender is in harde kopie by die kerkkantoor beskikbaar of laai dit elektronies af.

LAAI AF clipboard