Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

FOKUSAREAS 2017

Die Kerkraad het op 28 Januarie tyd spandeer om te bepaal wat die fokusareas vir 2017 sal wees aan die hand van ons gemeenteteks (Johannes 15) en die Getuienisskrif.

Daar is saam besluit op drie onderskeie temas:

  • Snoei – “Elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat ons nog meer vrugte kan dra.” – Johannes 15:2
  • Groei – “Geplant in die Here se huis groei ons weelderig.” – Ps 92:14
  • Vrug –  “Hy stel ons in staat om vrugte te dra, vrugte wat sal hou.” – Johannes 15:16

Onder elkeen van die temas sal daar op die volgende areas spesifiek gefokus word:

  • Snoei: Jeug en kommunikasie.
  • Groei:  God se Woord, toerusting en wyke en selgroepe.
  • Vrug: Hande vat met ander organisasies in die gemeenskap, spesifiek ook VGK Vlottenburg.

Dit sluit nie enige ander aktiwiteite of deurlopende bedieninge uit nie, maar verskaf bloot ‘n raamwerk wat ons as gemeente kan gebruik om dit waarmee ons onsself besig hou, te belyn met hierdie fokusareas.

Ons nooi jou uit om saam met ons opgewonde te wees oor hierdie seisoen in ons gemeente en vra dat jy met vasberadenheid saam met ons hierdie uitdaging aanpak.

Hou gerus die kerkgebou dop vir plakkate wat binnekort sal verskyn wat ons sal herinner aan die temas.