Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 9 AUG 2020

WELKOM!


TEMA:

‘Saai saam met die Groot Saaiboer’ 

TEKS: Matteus 13:1-9; 18-23

PREDIKER: Dr Stéphan van der Watt.


LUISTERLIED: Holy, Holy, Holy

Opgeneem deur Fountainview Academy

SING SAAM:  Hemelvader, ons aanbid U.

 

KINDEROOMBLIK, PREEK & AANKONDIGINGS

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:  LB530  Praat ek mense eng’letale 

Die lied is ingesluit op die CD “Op Vaste Fondamente” van 2002. 
Die CD bevat Orrelvoorspele en gemeentesang uit die Liedboek van die Kerk. 
Gemeentesang opgeneem in NG Kerk Stellenbosch-Wes. 
Orrelis is Roelof Temmingh.  Trompetspel deur Chrisjan Cruywagen

 

LUISTER SAAM:  Heal Our Land (Acoustic)

Gesing deur Kari Jobe