Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 7 Junie 2020

WELKOM!


TEMA:

Aanhou beweeg, aanhou groei‘ 

TEKS: Lukas 9:51-62

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


SING SAAM: Ps 33 ‘Sing juigend’

KINDEROOMBLIK

Poppekas:  Weet jy dat Jesus jou liefhet

PREEK

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:

LB 582  ‘Bly by my, Heer, terwyl die skemer daal’

 

LUISTER SAAM: 

Amazing Grace (My Chains Are Gone) | BYU Noteworthy (Chris Tomlin A Cappella Cover)