Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 5 JULIE 2020

WELKOM!


TEMA:

”n Omgekeerde Koninkryk’

TEKS: Matteus 11:16-19, 25-30 en Lukas 5:27-32

PREDIKER: Ds Anriëtte de Ridder


LUISTERLIED:  ‘Turn Your Eyes Upon Jesus’ – Vioolspel deur Jennifer Jeon.

SING SAAM: LB 197 ‘Wonderbare Koning’ – Gesing deur Die Gospel Sangers.

KINDEROOMBLIK

PREEK & AANKONDIGINGS

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

ALMATINE ANTWOORD OP BEROEP

SING SAAM:

‘Jesus alles gee ek U’ – Gesing deur Neil Büchner en Martelize Voigt.

 

LUISTER SAAM:

‘Oh The Deep, Deep Love of Jesus’ (feat. Fernando Ortega) – Audrey Assad