Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 28 JUNIE 2020

WELKOM!


TEMA:

‘n Tyd van ontwrigting‘ 

TEKS: Eksodus 16:2-15

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


LUISTERLIED:  ‘Amazing Grace’ – Ian Mulder & London Symphony Orchestra

SING SAAM: Psalm 42 – ‘Smagtend soos in dorre streke.’

KINDEROOMBLIK

Poppekas:  Daniël en Padda

PREEK & AANKONDIGINGS

en nuus oor Almatine

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:

LB 509 – Op berge en in dale

 

LUISTER SAAM: 

‘Beautiful Savior’ – A Cappella – Chris Rupp