Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 26 JULIE 2020

WELKOM!


TEMA:

God se triomfantlike liefde‘ 

TEKS: Romeine 8:22-39

PREDIKER: Prof Ian Nell.


LUISTERLIED: One Prayer Away

Lyrics by Lina Persson & Monica Scott Music by Monica Scott Performed by members of Sing School Choir & the Roger Family

 

SING SAAM: LB 200 – U goedheid Heer

Gesing deur Die Gospel Sangers.

 

KINDEROOMBLIK

 

PREEK & AANKONDIGINGS

 

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:  LB 308 Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees

Die lied is ingesluit op die CD “Op Vaste Fondamente” van 2002.
Die CD bevat Orrelvoorspele en gemeentesang uit die Liedboek van die Kerk.
Gemeentesang opgeneem in NG Kerk Stellenbosch-Wes.
Orrelis is Roelof Temmingh
Trompetspel deur Chrisjan Cruywagen

 

LUISTER SAAM:  In the Garden

A Cappella – Chris Rupp