Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 26 APRIL 2020

WELKOM!


TEMA:

Om te glo in die Drie-eenheid‘ 

TEKS: Johannes 14:1-14.

PREDIKER: Dr Almatine Leene.


SING SAAM ‘N LOFSANG:  Liedboek 454:1+2+3 – “Vader, ons eer U”

“Nader my God by U”  (Uit die film: ‘Kanarie’)

AANBIDDINGSLIED:  “Holy, Holy, Holy”

 

KINDEROOMBLIK:

 

KYK SAAM NA DIé VIDEO VOOR JY NA DIE PREEK LUISTER:  “The Shack”

PREEK & AANKONDIGINGS

‘woorderaaisel’ PDF DOWNLOAD

SLOTLIED

Liedboek 450:1+2 – “Vader, Seun, Heil’ge Gees”

GEE JOU OFFERGAWE:

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

 


SING of LUISTER SAAM NA MEER MUSIEK:

LB451 – Orrelspel –  “Hemelse Vader ons bring U eer” (Still nearer) 

FLAM 24 – “As ek U hemel aanskou”