Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 24 MEI 2020

WELKOM!


TEMA:

Standvastig in die geloof‘ 

TEKS: 1 Petrus 4:12-14;  5:6-11.

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


LUISTERLIED: ‘Nader my God by U’  (tjello)

SING SAAM: ‘Op vaste fondamente’  (Louis Brittz)

KYK SAAM:


KINDEROOMBLIK

PREEK & AANKONDIGINGS

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

 

LUISTERLIED:  ‘How great thow art’  (Anthem Lights)

SING SAAM: ‘Seën ons Here God, Seën Afrika’  (Neil Buchner & Jandré Viljoen)