Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 21 JUNIE 2020

WELKOM!


TEMA:

Ouerskap, Vaderskap vra ‘n lewe van self opoffering‘ 

TEKS: Genesis 22:1-8 & Hebreërs 11:17-19

PREDIKER: Dr Peter Nagel


SING SAAM:Ons Vader wat woon in die hemel’ – Juanita du Plessis

SING SAAM:Ek wil die Here loof’

KINDEROOMBLIK

PREEK & AANKONDIGINGS

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:  Lied 454  ‘Vader, ons eer U’

 

LUISTERLIED:  ‘ ‘n Man se gebed’  – Vaughan Gardiner