Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 2 AUG 2020

WELKOM!


TEMA:

‘Worsteling en bevryding’ 

TEKS: Genesis 32:22 – 32

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


LUISTERLIED: The Doxology

Gesing deur Anthem Lights

 

SING SAAM:  Psalm 18 – Ek het U baie lief, o Heer.  

Gesing deur Die Gospel Sangers.

 

KINDEROOMBLIK

 

PREEK & AANKONDIGINGS

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:  FLAM 378  Skyn met U lig in my hart, Heer.  

Oorspronklike titel: Open the Eyes of my heart, Lord
Gesing deur Neil Büchner

 

LUISTER SAAM:  My Koning Heer

Gesing deur Jean Marais