Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 19 APRIL 2020

WELKOM!


TEMA:

Die opstandingskrag van Christus‘ 

TEKS: Handelinge 2:22-36.

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.

 

KYK SAAM:


KINDEROOMBLIK

KINDERLIED

Ek is lief vir Jesus

AANBIDDINGSLIED

Wees stil en weet

PREEK & AANKONDIGINGS

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

 

SLOTLIED

Amazing Grace – Andrea Bocelli

 


SING of LUISTER SAAM NA MEER MUSIEK:

Helder Skyn U lig vir die Nasies

Laat ons sing van ons Verlosser

Heer, ons dink aan Afrika