Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 17 MEI 2020

WELKOM!


TEMA:

Nogtans sal ek in die Here jubel‘ 

TEKS: Habakuk 3:17-19.

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


LUISTERLIED: Great is thy faithfulness

SING SAAM: Herder Heer

KYK SAAM:


KINDEROOMBLIK

PREEK & AANKONDIGINGS

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

 

SING SAAM: Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie

SING SAAM: Bly by my Heer (orrelbegeleiding)

LUISTERLIED: Prys die Heer