Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 14 JUNIE 2020

WELKOM!


TEMA:

Die misterie van saad wat vanself groei‘ 

TEKS: Markus 4:26-34

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


LUISTERLIED: ‘Soos ‘n wildsbok’

 

SING SAAM: LIED 203 ‘Loof die Here, al wat lewe’

KINDEROOMBLIK

Poppekas:  Daniël en Padda

PREEK

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM:

FLAM – ‘Daar is geen grens’

 

LUISTER SAAM: 

“I Know That My Savior Loves Me” by Reese Oliveira | Arr. Masa Fukuda of One Voice Children’s Choir