Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

EREDIENS SONDAG 12 JULIE 2020

WELKOM!


TEMA:

Tekens van Hoop‘ 

TEKS: Genesis 9:8-17

PREDIKER: Dr Daniël de Wet.


LUISTERLIED: Be Still My Soul – gesing deur Exultate Singers

SING SAAM: LB 414 – Juig verlostes, juig en sing.

 

SING SAAM: Flam 037 – ‘Die brood wat ons breek’

KINDEROOMBLIK

PREEK, NAGMAAL & AANKONDIGINGS

 

Dankie vir jou bydrae

SNAPSCAN

 

EFT:

NG GEMEENTE STELLENBOSCH WES
Nedbank
Takkode: 198765
Rekeningnommer: 1498043291

SING SAAM: Flam 644 Ek sal daar wees.

Gesing deur Karli Uys en die Bybel-Media Sanggroep (Oorspronklik: Ik zal er zijn)

 

LUISTER SAAM: 

‘To God Be The Glory’  – Royal Albert Hall Audience and Stage Choirs