Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Dr Pieter van der Walt

Die bevestiging van dr Pieter van der Walt (PSD: Teologiese Navorsing) as gekoppelde leraar aan Stellenbosch-Wes gemeente, vind plaas op Sondag 27 November om 09:30. Daniël de Wet behartig die prediking, met Frederick Marais wat Pieter bevestig. Almal is baie welkom. Seënwense aan Pieter en Heidi!

Dr. Pieter van der Walt word aan NGK Stellenbosch-Wes gekoppel as Predikant in Sinodale Diens: Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).

image

“Ek het grootgeword in Randfontein aan die Wes-Rand as een van 5 seuns. In 1983 is ek Stellenbosch toe om teologie te studeer. Daarna het ek diensplig gedoen in die Vloot en in 1991 is ek na Paarlberg gemeente beroep, waar ek tot nou toe predikant was. Ek is getroud met Heidi de Klerk-de Klerk. Sy kom van ’n plaas wat grens aan die Knysna bos. Ons het drie kinders, Hettie (23), Elise (21) en Tjaart (18) wat almal volgende jaar studente is. Ek het op 1 Augustus vanjaar by die Kweekskool begin in ’n Sinodale pos vir Teologiese Navorsing en Opleiding. My taak is om spanne te vestig wat oplossings soek vir uitdagings in ons gemeentes. Ek moet ook saam met ander omsien na die geestelike en teologiese ontwikkeling van ons voornemende predikante. Verder het ek ook die opdrag om leer- en aktuele sake van Wes-Kaap en die Algemene Sinode te koördineer. Ek is baie opgewonde oor die nuwe fase in my werk. En dit is vir ons ’n wonderlike vooruitsig om lidmate van julle gemeente te kan word en om te kan sê dat ek Almatine en Daniël se kollega is. Juis omdat my werkterrein die breër kerkverband is, gaan ek ’n lekker gemaklike tuiste baie waardeer.”