Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

CALLING EDUCATION – KERKRAADSBESLUIT

Die Kerkraad het op 13 Februarie ten gunste van die Calling Education aansoek gestem onderhewe aan sekere voorwaardes wat nagekom moet word:

  1. Alle voorwaardes en bepalings soos opgelê deur die gemeente Stellenbosch-Wes;
  2. Alle statutêre prosesse op plaaslike owerheidsvlak; en
  3. Alle statutêre voorwaardes soos bepaal deur die nasionale en provinsiale Onderwys Departement.

Calling Education sal nou voortgaan met die onderskeie statutêre prosesse waarna ons met hulle sal onderhandel as die prosesse suksesvol is.

Hierdie is ‘n wonderlike geleentheid vir ons as gemeente om betrokke te wees by die SNOEI en TOERUS van ons gemeenskap se JEUG sodat hulle kan GROEI akademies, as leiers, as vaders en as kinders van God om so VRUG te dra in die gemeenskap.

Ons sal graag wil hê dat gemeentelede moet opgewonde wees en met verwagting moet uitsien na hierdie geleentheid vir HANDE VAT in die gemeenskap.

Bid asseblief saam vir die verdere proses en dat die Here deure sal oop en toe maak soos dit Sy wil is.

Bid en dink ook na oor hoe die Here jou en ons gemeente kan gebruik om betrokke te raak of ‘n bydrae te lewer tot hierdie projek.