Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

BOEKRESENSIE: REWOLUSIE VAN DIE HART

Hierdie aangrypende verhaal word vertel vanuit die perspektief van twee jong vroue wat as Christengelowiges elkeen ’n eie geloofstryd voer.

In Egipte word Saleh Samir en haar man, Ashraf, se lewens bedreig wanneer sy fanatieke Moslem-familie die fatwa (voëlvryverklaring) oor dié jonggetroude egpaar uitspreek omdat hulle die Islam-geloof versaak het deur Christus aan te neem. Die swanger Saleh en Ashraf moet veiligheidshalwe elkeen op hul eie vlug. Benewens Saleh se fisieke en emosionele lyding word haar geloof gedurende die volgende maande tot die uiterste beproef.

In Suid-Afrika is Salomé Pretorius dikwels alleen met haar drie jong kinders wanneer haar sendeling-man uitreik na die vervolgde kerk in die Midde-Ooste. Sy moet gedurende daardie periodes, benewens haar beroep as onderwyser, die totale huishouding behartig en ten beste omsien na haar kinders, wat nie altyd verstaan waarom hul pa moet weg wees nie. Vanweë dié geweldige eise veg sy haar eie geloofstryd, want sy sukkel om vrede te maak met haar man se roeping.

Die verhaal speel af teen die agtergrond van die 2011-rewolusie in Egipte, wat sake vir beide egpare uitermate kompliseer. Teen die einde van die rewolusie ontmoet Saleh en Salomé mekaar vir die eerste keer, maar hul “stryd” is dan nog glad nie verby nie…

Alhoewel dit ’n fiktiewe verhaal is, dui die skrywer in ’n outeursnota aan dat “baie van die karakters gegrond [is] op mense en gebeure in die werklike lewe”. In ’n voorwoord word ook vermeld dat die skrywer en haar man betrokke is by die ondersteuning van sendelinge in die buiteland. Hierdie feitelike inligting gee besondere geloofwaardigheid aan die boek, want die leser kan weet dat Adriana Faling die omstandighede waaroor sy skryf, persoonlik ken.

Rewolusie van die hart is beslis nie ’n blote lekkerlees-spanningsverhaal binne ’n godsdienstige milieu nie. Dit verskaf eerstehandse inligting oor die onmenslike lyding wat baie Christene ter wille van hul geloof ervaar, asook oor die probleme en lyding wat sendelinge en (soms veral) hul gesinne, ander familielede en vriende dikwels ervaar.

Hierdie insigte en begrip bring vrae soos die volgende by die Christen-leser na vore:

  • Waar staan ek ten opsigte van my broers en susters in die vervolgde kerk?
  • Watter rol kan ek speel en hoe kan ek hulle ondersteun?

Skrywer: ADRIANA FALING
Uitgewer:  Lux Verbi, 2014

Geskryf deur Chris Ackermann soos weergegee in Lewende Lote HERFS-uitgawe.