Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

WEEK VAN GEBED

Die jaarlikse Week van Gebed het plaagevind aan die einde van Januarie met die tema “Groei in gebed”. Dit het aangesluit by ons gemeente se jaartema: “Ons leef die Woord”. Saam het ons ontdek dat gebed onder andere beteken dat ons ons in God sewoord verdiep. Ons weet tot Wie ons bid – die Bybel leer ons dit. Ons weet hoe om te bid – die woordeskat word vir ons in die Bybel gegee. Ons gebede moet voortspuit uit ons verdieping in die Bybel deur daarna te luister, dit te bestudeer, daaroor na te dink, daarop te antwoord en met hoop te lewe.

Gebed bring mense in kontak met God. Wanneer ons bid, leer ons onsself beter ken en staan ons in verwondering oor God se liefde en teenwoordigheid in ons lewens. Dit is Sy liefde, genade en versoening wat ’n nuwe uitsig vir mense gee. Gebed is aan die een kant om ons dankbaarheid aan God te bewys. ʼn Dankbare gebed is ʼn belydenis dat alles in die hande van die Here is.

Aan die ander kant is ʼn belangrike doel van gebed om geestelik te groei. Jakobus 4:2 leer ons “Julle kry nie omdat julle bid nie.” Gelowiges wat nie bid nie, groei nie geestelik nie. Ons moet bid vir die stukkende wêreld en ons moet gedissiplineerd bid. Calvyn leer ons dat God nie ons gebede nodig het nie, maar dat ons die gebede nodig het, want gebed verander jou lewe.

Geskryf deur Daniël de Wet soos weergegee in die Lewende Lote HERFS-uitgawe.