Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Predikant in Sinodale Diens

Dr. Pieter van der Walt word aan NGK Stellenbosch-Wes gekoppel as Predikant in Sinodale Diens: Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).


image

“Ek het grootgeword in Randfontein aan die Wes-Rand as een van 5 seuns. In 1983 is ek Stellenbosch toe om teologie te studeer. Daarna het ek diensplig gedoen in die Vloot en in 1991 is ek na Paarlberg gemeente beroep. Ek is getroud met Heidi de Klerk-de Klerk. Sy kom van ’n plaas wat grens aan die Knysna bos. Ons het drie kinders, Hettie, Elise en Tjaart. Ek werk tans by die Kweekskool in ’n Sinodale pos vir Teologiese Navorsing en Opleiding. My taak is om spanne te vestig wat oplossings soek vir uitdagings in ons gemeentes. Ek moet ook saam met ander omsien na die geestelike en teologiese ontwikkeling van ons voornemende predikante. Verder het ek ook die opdrag om leer- en aktuele sake van Wes-Kaap en die Algemene Sinode te koördineer.”