Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NUUS

16
Sep

NUUSBRIEF van NG Wes-Kaapland Sinode

16 September 2016 VrydagNuus LEES DIE VOLLEDIGE NUUSBRIEF AANLYN OORSIG: Die Kerlike weg. ‘n Brief van dr Gustav Claassen. Selfdegeslagverbintenisse: Beswaarskrifte NG Algemene Sinode Moderamen (ASM) besluite: Reformasie 500 Voorbidding oor […]

01
Aug

‘n Maand met Rut

In Augustus kyk ons as gemeente saam na die boek Rut. Laai die pdf dokument af en vind inligting oor Rut vir: Stiltetyd en gesin Kleingroep / Bybelstudiegroep / Wyksbyeenkomste / […]

01
Jul

Getuienis na buite

Kragtens Jesus se Groot Opdrag (Hand. 1:8) is elke Christen daartoe geroepe om medewerker aan die uitdra van die Evangelie te wees. Hierdie bediening fasiliteer die gemeente se betrokkenheid by […]

1 8 9