Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

AANLYN EREDIENSTE & NUUS

01
Jul

Getuienis na buite

Kragtens Jesus se Groot Opdrag (Hand. 1:8) is elke Christen daartoe geroepe om medewerker aan die uitdra van die Evangelie te wees. Hierdie bediening fasiliteer die gemeente se betrokkenheid by […]

1 53 54