Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Musiekleier-Orrelis pos

Die NG Gemeente Stellenbosch-Wes se Musiek- en Tegnologiebediening wag aansoeke in vir die pos van Musiekleier-Orrelis vir die gemeente se eredienste en kerklike geleenthede.  Ons wil deur klassieke en hedendaagse musiek ’n dieper ervaring van lofprysing en aanbidding in ons eredienste vestig.  Begeleiding kan met ’n verskeidenheid van musiekinstrumente (pyporrel, klavier, ens.) aangebied word.

Die geskikte kandidaat: 

  1. Is entoesiasties en passievol oor musiek in die algemeen, maar met die klem op geestelike musiek en beskou dit as ’n roeping om die Here en die gemeente deur middel van musiek te bedien. 
  2. Omarm die diversiteit van die gemeente, in lyn met ons visie en getuienisskrif.
  3. Het genoegsame kennis van geestelike musiek- en sangbegeleiding en kan self begelei tydens eredienste.
  4. Het voldoende teoretiese kennis van musiekverwerking en -transponering. 
  5. Selekteer toepaslike liedere uit die klassieke en hedendaagse liedereskat vir die gemeente se aanbidding en lofprysing. 
  6. Neem deel aan erediensbeplanning in oorleg met die betrokke leraar. 
  7. Stel ’n Musiekspan saam, motiveer en rig hulle af. Oefen weekliks saam met sangers en begeleiers. 
  8. Het toepaslike kwalifikasies en vorige ervaring. 

Die kandidaat moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n oudisie. 

Vergoeding volgens SAKOV-riglyne.

Sluitingsdatum vir aansoeke is 11 November 2018

Stuur CV en motiveringsbrief aan musiek@stellenboschwes.co.za

Rig navrae aan die Gemeentebestuurder by 021 886 5132 of bogenoemde epos adres.