Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

VAN DIE SINODE

16
Sep

NUUSBRIEF van NG Wes-Kaapland Sinode

16 September 2016 VrydagNuus OORSIG: Die Kerlike weg. ‘n Brief van dr Gustav Claassen. Selfdegeslagverbintenisse: Beswaarskrifte NG Algemene Sinode Moderamen (ASM) besluite: Reformasie 500 Voorbidding oor Droogte: 2 Oktober 4. Teologiese […]

1 2