Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

GETUIENIS NA BUITE

16
Oct

Klere vir Straatlig

Matteus 25:36: Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee.’ In die week van Sondag 21 en 28 Oktober kan jy klere na Stellenbosch-wes kerk toe bring […]

07
Jun

HUIS HORISON MINI MARK

29 Julie 2017 9:00 – 13:00. Bekendstelling van die sentrum se langtermyn-ontwikkelingsplan. 30 Julie 2017 10:00 Dankdiens deur Dr Frederick Marais.  

30
Jan

ONS VAT HANDE: ISM

INTERNASIONALE STUDENTE BEDIENING Lees gerus hieronder ‘n brief van een van die organisasies met wie ons hande vat in Stellenbosch (om so die uithoeke van die aarde te bereik): “Beste […]

17
Jan

Inligtingsdokument Calling Education

Inspire. Equip. Grow. Calling Education. CALLING EDUCATION – OPVOLGGESPREK Daar sal Donderdag 26 Januarie om 19:00 ‘n opvolggesprek wees rakende Calling Education. Besware, soos ingedien tydens die formele proses, sal […]

16
Dec

BANDE MET VLOTTENBURG

BANDE MET VLOTTENBURG Die Verenigende Ring van Stellenbosch het in 2006 tot stand gekom tussen die gemeentes van die NGK en die VGK in Stellenbosch. Binne hierdie Ring is die VGK Vlottenburg, ʼn […]

09
Dec

ONS GROET ‘N GEMEENTE-SENDELING

ONS GROET ‘N GEMEENTE-SENDELING Hester van Rooyen het aanvanklik 26 jaar by die USKlinieke-organisasie (USKOR) gewerk, en daarna as maatskaplike werker by die Gesinsadvokaat in Kaapstad. In 2001 het die […]

09
Dec

Nuus vanuit Missie Japan Kantoor

Liewe Missie Japan Vriende BAIE DANKIE!  Vanuit Missie Japan se kantoor wil ons graag ons opregte dank teenoor almal betuig. Baie dankie vir julle voorbidding, lojale betrokkenheid en finansiële bydraes. […]

09
Dec

Nuus vanuit Kobe, Japan.

Liewe vriende van Missie Japan,  Ons is dankbaar om te kan sê dit gaan goed hier in Kobe, waar die laaste tekens van herfs plek maak vir die winter se […]

11
Nov

SENDELINGFOKUS: VGK DECOLIGNY

Een van Stellenbosch-Wes se uitreike is na die VGK Decoligny in die voormalige Transkei. Die gemeente is net buite Mthatha (Umtata) geleë en het agt buiteposte. Saam met die NGK […]

14
Oct

KWARTAALPROJEK: Akkerdoppies

Diens van Barmhartigheid

Kleuterskool Akkerdoppies is ’n nie-winsgewende organisasie wat ’n hoë kwaliteit bekostigbare diens aan minderbevoorregte kinders bied. Ons hoofdoel is om vir dié kinders dieselfde hoë kwaliteit onderrig te bied as wat ons bevoorregte kinders in Stellenbosch kry. Ons het deurlopende behoeftes wat ons instaat stel om hierdie gehalte onderrig te kan bereik. Dit sluit o.a. die volgende in: Hardeband leesboekies, fantasie-klere, konstruksie-speelgoed, poppe, karre en enige ander speelgoed.

Ander maniere hoe u vir Akkerdoppies kan ondersteun is deur:

  • “Sponsor a Child”
  • “Wrap for Education”
  • My School

U is meer as welkom om ons by die skool te kom besoek.

KONTAK Riëtte Steenkamp

  • TEL: 021 886 8557
  • SEL: 083 242 3530

 

1 2