Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Getuienis na buite

Sending Aksie Kontak Persoon Verantwoordelike Gemeentelid Kontaknommer E-pos adres
Dicolighny Gielie de Waal 082-658 1882 gielie@thetreefarm.co.za
Kingfischer Dirk Coetzee Magdaleen Erasmus 073-216 9452 maerasmu@gmail.com
MET Denzil Dick Bettie Sadie 082-332 9949 bettie.sadie@gmail.com
Mission Japan Stephan v/d Watt Daniël de Wet 082-068 7795 dpdewet@gmail.com
Sam Dandala Sam Dandala Daniël de Wet 082-068 7795 dpdewet@gmail.com
Sinethemba Mamma Felicia Gielie de Waal 082-658 1882 gielie@thetreefarm.co.za
TIW Ryk van Velden Chris Ackermann chrisjackermann@gmail.com
Willem v/d Kolf Willem v/d Colff Oom Hennie Oosthuizen 073-424 7465 oos@bydesign.org.za
image
Dr Stephan van der Watt en sy gesin

MISSION JAPAN

KONTAK Daniël de Wet 082-068 7795
Stephan en Carina is in April 2009 deur Missie Japan uitgestuur as sendelinge op die eiland Shikoku. Vanaf Aug. 2015 is hulle in Kobe, waar hy klas gee by die Teologiese Seminarium, maar hy bly steeds betrokke by gemeentewerk. www.missiejapan.co.za

image
Willem van der Colff en sy gesin

Willem van der Colff

KONTAK Oom Hennie Oosthuizen 073 4247465
Willem en sy vrou Alla werk in die Oekraïene. Hulle fokus veral op kerkplanting en kinderbediening.

Kingfisher Mobiliseringsentrum

KONTAK Magdaleen Erasmus TEL: 073 216 9452
Onder leiding van di. Dirk Coetzee en Piet Steyn is Kingfisher se hooffunksie die mobilisering van gemeentes tot betrokkenheid by getuienisaksies.

CONNECT: Hugenote Kollege

KONTAK Chris Ackermann: chrisjackermann@gmail.com
As deel van CONNECT aan die Hugenote Kollege fasiliteer Ryk van Velden programme wat gemeentes, lidmate en voornemende sendelinge toerus vir interkulturele diens en getuienis in Suid-Afrika en die buiteland.

image
Sam, KJ and Amanda Dandala

VGK Decoligny (Transkei)

KONTAK Gielie de Waal 082-658 1882
Een van Stellenbosch-Wes se uitreike is na die VGK Decoligny in die voormalige Transkei. Die gemeente is net buite Mthatha (Umtata) geleë en het agt buiteposte. Saam met die NGK Mthatha is hulle ook betrokke by Sinethemba Sentrum vir Spesiale Vaardighede waar kinders met verstandelike gestremdhede gehelp word. Ds. Willem Botes het onlangs by Decoligny afgetree na ʼn bediening van meer as dertig jaar. Daar is elf gemeentes in die Transkei en net drie het leraars. Decoligny is tans ook vakant maar word wel deur Sam Dandala bedien. Sam het self in die Transkei grootgeword. Hy ken die kultuur van sy lidmate en maak daarvan gebruik wanneer hy die evangelie aan hulle bring. Hy was vir agt jaar ʼn leier van Operasie Mobilisasie se voorskip om reëlings te tref met owerhede voordat die boot kon vasmeer. Op hierdie manier het hy met die skepe Doulos en Logos Hope meer as tagtig lande besoek en ook deelgeneem aan evangelisasie op baie plekke. Hy is wyd blootgestel aan talle belangrike fasette van leierskapontwikkeling. Hy het in 2015 sy eerste jaar van teologiese studies by UNISA voltooi en gaan vanjaar daarmee voort. Dit sal vier jaar duur. Wanneer hy gelegitimeer is, sal hy sy bediening in Decoligny nog verder kan uitbrei. Sam en sy vrou Amanda het saam met hulle seuntjie KJ ons gemeente in Mei besoek. Hy het by Gielie de Waal se selgroep en ook by ʼn erediens vertel van die Here se werk in Decoligny. Hy het klem gelê op die eenheid van die kerk van Christus. Ons word saam geroep tot diens van die Here, om ook in ons eenheid sout en lig vir die wêreld te wees. Die grootste gawe wat Stellenbosch-Wes volgens hom aan Decoligny kan gee, is om deur ons gebede, ondersteuning, briewe en besoeke ons te vereenselwig met die werk waarmee die Here daar besig is. Dit strook ook met die getuienisskrif wat ons gemeente in 2015 opgestel het.

Skakel gerus vir Gielie de Waal om meer uit te vind oor die Getuienis na buite bediening

KONTAK GIELIE