Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

Helplift Netwerk

Stellenbosch-Wes Helplift Netwerk

Wat is die Helplift netwerk?

Die Helplift Netwerk is ’n kreatiewe wyse waarop mense met hulle gawes, tyd en middele ’n verskil kan maak. Deur dié netwerk wil ons gemeente prakties die gaping tussen die hulpbronne van gelowiges en die nood in die gemeenskap oorbrug. Daardeur word gelowiges téén uitbuiting en misbruik beskerm. Dié wat ontvang, word aangemoedig om self ook te begin gee. Daar is meer inligting op die Helplift-webtuiste beskikbaar: www.helplift.co.za.

Wat word benodig vir ons gemeente se Helplift netwerk?

Enige vorm van dienslewering is welkom, enigiets wat jou passie is en waarmee jy graag mense wil help. Hier is ’n paar voorbeelde: haarkappers; mediese dokters; sielkundiges; tandartse; motorwerktuigkundiges; grafiese ontwerpers; vertalers; boekhouers; persone wat ekstra wiskunde klasse kan aanbied. Ons benodig ook persone wat met vervoer van ouer mense kan help, grassny, asook herstel van goedere en instandhouding by iemand se huis.

Hoeveel van my tyd sal dit neem?

Persone wat hul dienste aanbied kan self spesifiseer hoeveel van hulle tyd of dienste hulle wil aanbied. Bv ‘n dokter kan aanbied om 1 konsultasie per maand gratis aan te bied vir iemand in nood. Of jy is dalk bereid om een uur per week mense te help om te leer lees.

Hoe kan ek betrokke raak?

As jy hulp nodig het:

Kontak Magdaleen Erasmus by 073 2169452 of maerasmu@gmail.com

As jy hulp wil bied:

Kontak Este du Plessis by 083 6935553 of este123duplessis@gmail.com

image