Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

NG KERK STELLENBOSCH-WES

As Lewende Lote in Christus, wil ons as gemeente saam groei in ons geloof in Jesus Christus ons Verlosser.
EREDIENS ELKE SONDAGOGGEND 9:30. WELKOM!

WELKOM

Het jy al jou inligting opdateer? Vind die INLIGTING & OFFERGAWE AANLYN VORM hier...

NUUS & INLIGTING VAN ONS GEMEENTE EN DIE SINODE

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 26 Junie 2019

“Wie my het, het raad en behaal sukses, ek verleen insig, ek is die een […]

June 26, 2019

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 24 Junie 2019

“En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming […]

June 24, 2019

NG Kerk Stellenbosch-Wes Gebedsfokus – Datum: 21 Junie 2019

“Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was […]

June 21, 2019
Wil jy 'n bydrae maak?