Alexanderstraat 3, Stellenbosch. TEL: 021 886 5132.

9:00

KERSFEES EREDIENS: Dinsdagoggend, 25 DES 2018.

Wil jy 'n bydrae maak?
Het jy al jou inligting opdateer? Vind die INLIGTING & OFFERGAWE AANLYN VORM hier...

NUUS & INLIGTING VAN ONS GEMEENTE EN DIE SINODE

Kerssangdiens 18 Nov 2018

18:30 Almal welkom! 18 NOV 2018  

November 12, 2018

‘n Maand met Maleagi. 29 Okt – 25 Nov 2018

Lees en gesels saam… Laai gerus die pdf van die boekie hier af. Maand met […]

October 25, 2018

Musiekleier-Orrelis pos

Die NG Gemeente Stellenbosch-Wes se Musiek- en Tegnologiebediening wag aansoeke in vir die pos van […]

October 24, 2018

NG KERK STELLENBOSCH-WES

As Lewende Lote in Christus, wil ons as gemeente saam groei in ons geloof in Jesus Christus ons Verlosser.
EREDIENS ELKE SONDAGOGGEND 9:30. WELKOM!

WELKOM